"Blomsterglede på terrassen"
Eksperimentell akvarell
21 x 29 cm