Jante"låvens"borettslag

...Jeg var medlem i regjeringa i "Lucky Næroset" som stasråd i Ministeriet for Lattergaleriet og i LN har vi bestemt oss for å brenne jante"låven" i ordets rette forstand.
Jeg fikk lyst til å male denne låven før vi brant den.... så jeg satte i gang med å male den; men så var det det da at denne jante"låven" forandret seg hele tida; den skiftet farge; den flyttet seg i terrenget; terrenget forandret seg....noen ganger var den ved kysten; noen ganger på fjellet og noen ganger i tjukkeste skogen....noen ganger liten og noen ganger stor men låven kom til meg hele tiden og ble til et helt borettslag: Jante"låvens"borettslag. Når du kjøper en andel blir du medlem i dette eksklusive borettslag. Borettslaget har i skrivende stund 131 andeler og øker måned for måned....
Som medlem i borettslaget er du med på og brenne jante"låven" og jeg takker deg for det!
En andel er i ramme 20 x 20 cm og koster kr 500,-
Eller i ramme 20 x 25 cm og koster da kr 650,-

Lillehammer 21.juli 2010

Bodil Grytten
Malerinne

Jante"låvens"borettslag. Andel nr 128.