"Gamle vannrør & tyll"

Velkommen til forskjønning av en forsøplet bekk